The project logo

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว

ระบบ Smart CCTV

เพื่อบริการประชาชน
อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
100 ม.5 ถ.เทพกระษัตรี ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 โทร. 076-348201 โทรสาร. 076-348015,076-348039 Email: info@maikhaow.go.th
01. สามแยกโรงแรมมาริออท
รายละเอียด:
ดูกล้อง
02. สามแยกมัสยิดบ้านหยิด
รายละเอียด:
ดูกล้อง
04. หน้ามัสยิดหมากปรก
รายละเอียด:
ดูกล้อง
06. สามแยกบ่อไทร
รายละเอียด:
ดูกล้อง
07. สามแยกบ่อไทร(ทางออกสนามบิน)
รายละเอียด:
ดูกล้อง
18. ทางเข้าบ้านไม้ขาว(สวนมะพร้าว)
รายละเอียด:
ดูกล้อง
19. หน้าโรงเรียนหงส์หยกบำรุง
รายละเอียด:
ดูกล้อง
22. สามแยกทางเข้าเซเว่นไม้ขาว
รายละเอียด:
ดูกล้อง
23. ทางเข้าประตูการท่าอากาศยานภูเก็ต
รายละเอียด:
ดูกล้อง
24. แยกทางเข้าบ้านท่าฉัตรไชย
รายละเอียด:
ดูกล้อง
25. หน้าโรงเรียนท่าฉัตรไชย
รายละเอียด:
ดูกล้อง
31. โค้งด้านข้าง อบต.
รายละเอียด:
ดูกล้อง
33. หน้าอนามัยคอเอน
รายละเอียด:
ดูกล้อง
35. ทางเข้าศาลาเอนกประสงค์
รายละเอียด:
ดูกล้อง
41. บริเวณลานไม้ขาว
รายละเอียด:
ดูกล้อง
42. สามแยกซอยฟาร์มไก่
รายละเอียด:
ดูกล้อง
47. หน้าสถานีไฟฟ้าย่อยท่าอากาศยาน
รายละเอียด:
ดูกล้อง
48. ซอยบ่อไทร
รายละเอียด:
ดูกล้อง
49. แยกซอยในยาง13
รายละเอียด:
ดูกล้อง
50. ทางเข้าครวการบิน(ถนนเลียบรันเวย์)
รายละเอียด:
ดูกล้อง
57. จุดกลับรถหน้ายอร์ชเฮเว่น ม.2
รายละเอียด:
ดูกล้อง
58. ปากซอยเข้าราชพฤกษ์ ม.3
รายละเอียด:
ดูกล้อง
59. โค้งสวนมะพร้าว ม.3
รายละเอียด:
ดูกล้อง
65. สามแยกทางเข้าบ้านบ่อสอม
รายละเอียด:
ดูกล้อง
66. บริเวณมัสยิดบ้านบ่อสอม
รายละเอียด:
ดูกล้อง
67. หน้า ร.ร.บ้านไม้ขาว
รายละเอียด:
ดูกล้อง
68. ชายหาดโรงแรมไม้ขาวดรีม ม.4
รายละเอียด:
ดูกล้อง
73. ซอยบ้านหัวแหลม
รายละเอียด:
ดูกล้อง
76. ซอยมะลิวรรณอุทิศ
รายละเอียด:
ดูกล้อง
80. บริเวณเขื่อนบ้านหัวแหลม หมู่ 5
รายละเอียด:
ดูกล้อง
81. หลังคลังน้ำมัน ปตท. ม.6
รายละเอียด:
ดูกล้อง
99. ยูเทิร์นอ่าวโต๊ะขุน ม.2
รายละเอียด:
ดูกล้อง
101. สุดซอยด่านหยิด ม.3
รายละเอียด:
ดูกล้อง
106. หน้าศูนย์อุตุ(สนามบินภูเก็ต)
รายละเอียด:
ดูกล้อง
107. หน้าสนามบินยูเทิร์นแรกฝั่งขาออกนานาชาติ
รายละเอียด:
ดูกล้อง
109. สามแยกพร้อมเพรียง ม.7
รายละเอียด:
ดูกล้อง
111. โค้งนาส้มป่อย(ฝั่งเข้าเมือง)
รายละเอียด:
ดูกล้อง
112. โค้งนาส้มป่อย(ฝั่งเข้าเมือง)
รายละเอียด:
ดูกล้อง
113. ซอยหมากปรกอนุสรณ์ ม.1
รายละเอียด:
ดูกล้อง
118. โค้งหักศอกซอยคุณหญิงกาญจนา
รายละเอียด:
ดูกล้อง
121. โค้งกำนันโอลิน ม.3
รายละเอียด:
ดูกล้อง
122. สามแยกแคมป์กราวด์(ด่านหยุด)
รายละเอียด:
ดูกล้อง
123. หน้าศาลาพักสงฆ์(ศูนย์ผู้สูงอายุ)
รายละเอียด:
ดูกล้อง
125. แยกซอยเป็นมิตร(ติดซอยแป๊ะหนุ่ย)
รายละเอียด:
ดูกล้อง
130. บริเวณนาข้าวผืนสุดท้าย ม.4
รายละเอียด:
ดูกล้อง
131. สามแยกนพวงศ์ ม.4
รายละเอียด:
ดูกล้อง
135. จุดยูเทิร์นลอดสะพานสารสิน
รายละเอียด:
ดูกล้อง
136. จุดยูเทิร์นหน้าตำรวจภาค 8
รายละเอียด:
ดูกล้อง
138. ท่าเทียบเรือประมงบ้านท่าฉัตรไชย
รายละเอียด:
ดูกล้อง
143. ทางเข้าซอยประทุมทอง ม.6
รายละเอียด:
ดูกล้อง
144. ทางเข้าซอยสายชล ม.6
รายละเอียด:
ดูกล้อง
145. ควนห้าร้อย(เข้าเมือง) ม.7
รายละเอียด:
ดูกล้อง
146. สามแยกซอยประชาอุทิศ1
รายละเอียด:
ดูกล้อง
151. ห้องโถงอาคารศูนย์อำนวยการ
รายละเอียด:
ดูกล้อง
152. ทางลงใต้อาคารศูนย์อำนวยการ
รายละเอียด:
ดูกล้อง
153. อาคาร 8 เหลี่ยม ศูนย์พัฒนาเด็ก
รายละเอียด:
ดูกล้อง
154. อาคาร 8 เหลี่ยม ศูนย์พัฒนาเด็ก
รายละเอียด:
ดูกล้อง
155. อาคาร 8 เหลี่ยม ศูนย์พัฒนาเด็ก
รายละเอียด:
ดูกล้อง
156. หลังอาคารศูนย์อำนวยการ
รายละเอียด:
ดูกล้อง
Copyright © 2023 Mai Khaow Smart CCTV